MiMedia – Tuyển tập Các ấn phẩm truyền thông đã triển khai ( part 1)

0
83

Các ấn phẩm MiMedia cùng các cộng sự đã triển khai trong thời gian qua

Giới thiệu APP Sacombank

Yoga Mẹ và Bé
Moli – Thời trang thiết kế

Đại tiệc Buffet
Ấn phẩm truyền thông cho Bar/Club