Misoft-Các dự án đã triển khai (Part 1)

0
101

Sau một thời gian phát triển, Misoft đã có những thành tựu nhất định trong việc triển khai dự án cho các đối tác , doanh nghiệp trên toàn quốc .

Hãy cùng nhìn lại những dự án tiêu biểu Misoft đã thực hiện dưới đây :

Hệ thống phần mềm quản lí dự án doanh nghiệp
Cổng thông tin doanh nghiệp , tổ chức nhà nước
Cổng học và thi Online
Phần mềm quản lí công việc trong doanh nghiệp

Và còn nhiều các dự án khác….