DỊCH VỤ

Mỗi tổ chức hay doanh nghiệp đều có cơ hội cải tiến và tìm ra những giải pháp quản trị tốt hơn, hiệu quả hơn
Every project and programme is an opportunity to innovate and find better ways to deliver.

TOUR KIT

Phần mềm Quản trị Doanh nghiệp du lịch toàn diện

MiSoft

Giải pháp quản trị doanh nghiệp không giấy tờ

MiMedia

Giải pháp quảng cáo thương hiệu doanh nghiệp

MiFlex

Đáp ứng mọi nhu cầu đặc thù của khách hàng

Giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp

MiGroup cung cấp các dịch vụ quản trị toàn diện cho doanh nghiệp, đáp ứng mọi nhu cầu đặc thù từng ngành nghề, từng cách thức quản lý riêng của mỗi doanh nghiệp thuộc mọi quy mô, từ lớn, vừa và nhỏ. Số hoá công tác quản trị giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quả hơn và giảm thiểu lãng phí, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong thời đại công nghệ 4.0

Giải pháp CRM/ERP

Các Giải pháp áp dụng công nghệ trong quan hệ khách hàng, quản trị doanh nghiệp,

Web Application
iOS/Android App

Xây dựng giải pháp quản trị văn phòng không giấy tờ.

Giải pháp truyền thông doanh nghiệp

Digital marketing: SMS, email marketing, content, video, TVC, etc..

Our Stats

Cách tiếp cận của chúng tôi là luôn luôn thay đổi những suy nghĩ lỗi thời và không ngừng nỗ lực để thông minh hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Our approach is to constantly challenge conventional thinking and relentlessly push for smarter, faster and more efficient ways to deliver while always working with integrity to ensure we uphold high ethical standards on every project.

Y19

Thành Lập

18

Khách Hàng
Hài Lòng

18

Dự Án

152

TONS
OF STEEL